Tal i com dèiem en l’últim article sobre les orenetes, aquest ocell sempre ha estat un animal molt relacionat amb la vida quotidiana de tots nosaltres. Actualment davant tots els canvis que estem vivim en el marc del canvi global, aquesta espècie se’ns ofereix com un molt bon indicador dels efectes d’aquest procés de canvi a nivell de l’ecologia urbana. D’altra banda, existeix una demanada social per acostar la ciència a la ciutadania, així com de promoure uns valors de respecte, de convivència, i de conservació del patrimoni natural més proper. Darrerament hem après a viure molt d’esquena a la natura i de la mà de l’oreneta podem girar aquesta tendència.

Així doncs, l’any 2007 sorgeix el Projecte Orenetes, un projecte de recerca i conservació del medi natural basat en el seguiment dels nius d’oreneta cuablanca (Delichon urbicum) i la participació ciutadana, fet que promou la convivència d’uns objectius científics amb uns objectius socials.

Els objectius científics del projecte se centren en el coneixement de l’estat actual de la població d’oreneta cuablanca als pobles i ciutats de Catalunya i en l’estudi de la seva evolució i tendències al llarg del temps. D’altra banda però, el projecte presenta una forta càrrega social. Mitjançant aquest estudi es pretén sensibilitzar la ciutadania del valor del patrimoni natural del seu entorn més immediat, sovint el més oblidat i pel qual hi podem fer més per conservar-lo. Es vol motivar el lligam de les persones amb els ocells i impulsar el respecte i conservació d’aquests i del medi ambient en general. Amb tot això es vol acostar la ciència a la ciutadania i esperonar la participació social en l’observació de la natura fent que s’hi visqui menys d’esquena. És en aquest moment que convergeixen els dos grans blocs d’objectius perquè conèixer és estimar i conservar!

La dinàmica del Projecte Orenetes

El Projecte Orenetes treballa a partir de la tecnologia web, de manera que la relació entre els col·laboradors i la coordinació del projecte es fa tota a través de la xarxa. Per col·laborar-hi només cal donar-se d’alta com a participant i fer un senzill cens dels nius d’oreneta cuablanca dins la teva unitat de mostreig. Per això només cal emplenar la butlleta d’inscripció disponible a la pàgina web oficial del projecte. Un cop feta la inscripció, el coordinador del projecte es posarà en contacte amb l’observador per acordar l’àrea de mostreig. El projecte té un nivell de compromís molt adaptable per tal d’afavorir-ne la participació en la mesura de les capacitats i disponibilitat de cadascun dels participants, el qual no necessita tenir cap coneixement previ en el món de l’ornitologia. La unitat mínima de mostreig és, doncs, un quadrat de 200 metres de costat, equivalent, per exemple, a un parell d’illes de cases de l’Eixample de Barcelona. L’observador pot incloure dins la seva àrea de mostreig tants quadrats de 200 m x 200 m com es vulgui comprometre a prospectar. Val a dir que és important cert compromís amb l’àrea de mostreig que es designi i que la unitat es pugui censar any rere any amb l’objectiu de poder analitzar evolucions i tendències de la població d’orenetes al llarg del temps.

Un grup de joves participant del recompte d’orenetes. Foto: Fundació Territori i Paisatge

El cens consisteix en recórrer tots i cadascun dels carrers i grups d’edificis inclosos dins la unitat de mostreig a la cerca dels nius d’oreneta cuablanca exclusivament. Cada vegada que es trobi un niu o grup de nius d’aquesta espècie cal registrar-los a la fitxa de camp que també es pot descarregar del web del projecte.
Les dades que s’han de prendre fan referència a la localització dels nius i a les seves característiques, així doncs cal anotar l’adreça completa (nom del carrer i número de l’edifici), la façana, el pis i la tipologia de l’edifici on es troben els nius. Un cop anotades les dades de situació cal caracteritzar els nius segons estiguin sencers, trencats o en construcció. En el cas de trobar nius sencers també caldrà precisar si estan ocupats per l’oreneta cuablanca, bé si estan ocupats per alguna altra espècie (com podria ser el pardal) o bé ser el cas de no presentar senyals d’ocupació en el moment que s’ha fet el cens.

Els comptatges es poden fer al llarg de dos períodes de cens diferents, el primer entre l’1 i el 31 de maig, i el segon entre el 15 de juny i el 31 de juliol, entenent que es tenen tots els dies de dins del període en qüestió per recórrer l’àrea de mostreig acordada i fer-ne el cens. Els recomptes que es duen a terme durant el mes de maig cobreixen essencialment el moment en què les orenetes es dediquen a construir i arranjar els nius, mentre que el segon període de cens cobreix la reproducció pròpiament dita de l’espècie. Segons la disponibilitat de temps de cada persona o col·lectiu es pot participar en només un dels períodes de cens o bé en tots dos. Sempre es recomana fer els censos a primera hora del matí o al final de la tarda que és quan fa menys calor i hi ha més activitat als nius.

Un cop preses les dades de camp el mateix observador pot entrar els resultats directament a la base de dades on line del projecte. Immediatament els resultats es poden consultar al web per tots els visitants.

Entre tots hem arribat a comptar més de 40.000 nius cada any, i queda clar que el motor del Projecte Orenetes és el gran engranatge que configuren tots els col·laboradors. Actualment treballem conjuntament amb una trentena de centres educatius (primària i secundària) que inclouen el Projecte Orenetes en les seves
activitats curriculars, 3 alumnes de secundària han desenvolupat el seu treball de recerca entorn a les orenetes i la seva conservació i una escola bressol va iniciar la seva participació al projecte i ara aprenen a comptar fins a 10 de la mà de les orenetes.
De cara el futur s’espera poder augmentar les aplicacions del projecte com a eina pedagògica fruit de la comunicació creuada amb educadors, alumnes i altres experts en el món educatiu, fent que la ciència es torni a fer entre tots i per a tots.

Quan arriba l’oreneta, l’estiu ja és a la voreta
Bona primavera i bon estiu plens d’orenetes!

Anna Dalmau
Coordinadora del Projecte Orenetes.
ico@orenetes.cat